IMG_6016

น้องนนท์ พิธีกร รายการแตกฟองไลฟ์

ประวัติการทำงาน
2555           ผู้สื่อข่าว รายการข่าว5หน้า1 ช่อง 5

ปัจจุบัน      ผู้สื่อข่าว  พิธีกร รายการแตกฟองlive ช่อง Bang Channel (GMMTV)

มาฟังความรู้สึกของน้องกันครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *