สรรค์งามดั่งหมาย ปลอดภัยมาตรฐาน เชี่ยวชาญชำนาญ ตรงกาลตรงใจ

เสริมคาง

เสริมคาง ศัลยกรรมคาง เสริมคางที่ไหนดี ต้องที่โรงพยาบาลเอเซีย

คาง

 

ในปัจจุบัน”การเสริมคาง“ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะคางส่งผลต่อรูปทรงของหน้าว่าทำให้หน้ายาว หน้ากลม หน้าสั้น สำหรับผู้ที่มี คางสั้น คางยาว หรือมีปัญหาต่างๆ โดยปัญหาเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้โดยการเสริมคาง เพื่อเติมเต็มคางให้สวยงาม บางคนมีรูปใบหน้าเหลี่ยมต้องการให้ลดเหลี่ยมการเสริมคางก็สามารถปรับให้หายเหลี่ยมได้ โดยไม่มีความจำเป็นต้องตัดกรามเลย

วิธีเสริมคางมี 2 วิธีดังนี้

1.ใช้ซิลิโคน
การทำแบบนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการเสริมเพียงเล็กน้อย โดยจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบแผลภายนอกและแผลภายในปาก
2.วิธีฉีด
เป็นวิธีที่ใช้สารฉีด เพื่อเสริมคางให้สวยขึ้น

เตรียมตัวก่อนการผ่าตัดเสริมคาง

1.ทานข้าวให้เรียบร้อยให้อิ่ม แปรงฟัน บ้วนปากให้สะอาด

ขั้นตอนการเสริมคาง

1.แพทย์จะทำการวัดสัดส่วนขนาดของคางเดิม และ ใบหน้าโดยรวมเพื่อดีไวน์คางใหม่ให้รับกับใบหน้า
2.แพทย์จะทำการเหลาซิลิโคนตามที่วัดไว้
3.ทำความสะอาดใบหน้าและบริเวณคางและบริเวณช่องปาก
4.ฉีดยาชาในส่วนของคางทั้งหมด
5.ทำการเปิดแผลแล้วแต่วิธีว่าเปิดภายในหรือภายนอก
6.แพทย์จะทำการเปิดช่องว่างเพื่อใส่ซิลิโคนเข้าไปตามตำแหน่งที่วัดไว้
7.เมื่อตรงตามตำแหน่งแล้วแพทย์จะทำการเย็บปิดบาดแผล รวมถึงชั้นกล้ามเนื้อด้วย

การดูแลหลังการเสริมคาง

1.ประคบเย็นประมาณ 2 วัน เพื่อลดอาการบวม
2.นอนศรีษะให้สูงเพื่อลดอาการบวม
3.อย่ายิ้มบ่อยอาจทำให้แผลปริได้
4.หากต้องการทาลิปสติกแนะนำให้ใช้หลัง 1 สัปดาห์
5.งดอาหารเผ็ดมากและอาหารที่จำเป็นต้องเคี้ยว
6.งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
7.ห้ามใช้ลิ้นดุนหรือใช้มือดึงไหมในปากเพราะไหมเป็นไหมละลาย
8.ระวังคางกระแทก
9.งดใช้เสียงหลังจากเสริมคางไป2 วัน
10.พลาสเตอร์ปิดแผลนำออกได้หลังจากผ่าตัด 2 วัน
11.แพทย์จะนัดตรวจแผล 1 เดือนหลังจากการผ่าตัด

ผลงานการเสริมคางที่โรงพยาบาลเอเซีย

เสริมคาง

เสริมคาง3 เสริมคาง4 เสริมคาง เสริมคาง หมอทนงศักดิ์ เสริมคาง (2) ศัลยกรรมคาง เสริมคาง ศัลยกรรมเสริมคาง  เสริมคาง5

Copyright © 2016 www.asia-clinic.com All rights reserved